Dla klienta

Firma Handlowo-Usługowa POŻ-MARK Marek Przybycień działa głównie na terenie obejmującym miasto Gorlice, powiat gorlicki oraz powiaty ościenne: nowosądecki, tarnowski oraz jasielski (województwo małopolskie i podkarpackie). Firma świadczy usługi mające na celu zapewnić bezpieczeństwo pożarowe osób i mienia tj.:

  • doradztwo obejmujące ochronę przeciwpożarową budynków, obiektów i terenów,
  • opracowanie dokumentacji wymaganej przez przepisy bezpieczeństwa pożarowego:

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego.

Operaty przeciwpożarowe instalacji, obiektu i miejsca składowania odpadów ( w uzgodnieniu z inżynierem pożarnictwa).

Dokumenty Zabezpieczenia Przed Wybuchem wraz z Oceną Ryzyka Wybuchu i Oceną Zagrożenia Wybuchem ( w uzgodnieniu z inżynierem pożarnictwa).

Plany ewakuacji.

  • szkolenia wstępne i okresowe pracowników,
  • wyposażenie obiektów w środki ochrony przeciwpożarowej,
  • zabezpieczenie przejść instalacyjnych przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych.

    Sprzedaż obejmuje dostarczenie i montaż urządzeń ppoż, takich jak: gaśnice, szafki hydrantowe wraz z wyposażeniem, koce gaśnicze, znaki ewakuacyjne, znaki bezpieczeństwa oraz inne techniczne środki ochrony przeciwpożarowej. Wykonywane są usługi obejmujące: przegląd i konserwację (legalizacja) gaśnic przenośnych i przewoźnych (agregaty gaśnicze) oraz sieci hydrantowych (hydranty wewnętrzne i zewnętrze. Firma prowadzi serwis gwarancyjny ( sprzedawanego sprzętu) i pogwarancyjny gaśnic, oraz hydrantów.

    Uprawnienia