USŁUGI

Lp. Rodzaj czynności:
Cena (zł)
Netto Brutto
1 Przegląd i konserwacja gaśnic przenośnych (pianowych, śniegowych, płynowych) 8,00zł 9,84zł
2 Przegląd i konserwacja gaśnic przewoźnych/agregatów (proszkowych, śniegowych) od 16,00zł od 19,68zł
3 Naprawa warsztatowa gaśnic przenośnych od 40,00zł od 49,20zł
4 Naprawa warsztatowa gaśnic przewoźnych/agregatów od 100,00zł od 123,00zł
5 Ładowanie gaśnic proszkowych od 40,00zł od 49,20zł
6 Ładowanie gaśnicy śniegowej UGSE-2x, GSE-2x 50,00zł 61,50zł
7 Ładowanie gaśnicy śniegowej GS-5x 60.00zł 73,80zł
8 Ładowanie gaśnicy płynowej wg wyceny
9 Ładowanie butli CO2: 30 i 40 kg. wg wyceny
10 Legalizacja UDT zbiorników gaśnic i agregatów wg wyceny
11 Remont kompleksowy (zawór, UDT) gaśnicy śniegowej 160.00zł 196,80zł
12 Przegląd i konserwacja (pomiar ciśnienia i wydajności) hydrantu wewnętrznego 25, 33, 52 zgodnie PN 35,00zł 43,05zł
13 Próba ciśnienia węża na maksymalne ciśnienie robocze 35,00zł 43,05zł
14 Przegląd i konserwacja (pomiar ciśnienia i wydajności) hydrantu zewnętrznego DN80, DN100 zgodnie PN 50,00zł 61,50zł
15 Taśmowanie węża pożarniczego od 25,00zł od 30,75zł
16 Szkolenie pracowników z zakresu ochrony ppoż. od osoby 25,00zł 30,75zł
17 Opracowanie “Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” dla budynku lub obiektu wg wyceny
18 Opracowanie dokumentacji (plany, opinie, oceny) w zakresie bezp. pożarowego wg wyceny

GAŚNICE

      Bez podatku Z podatkiem VAT
Gaśnica proszkowa (samochodowa, z manometrem) GP-1x ABC 50,00 zł 61,50 zł
Gaśnica proszkowa GP-2x ABC 120,00zł 147,60 zł
Gaśnica proszkowa GP-4x ABC 150,00 zł 184,50 zł
Gaśnica proszkowa GP-6x ABC 160,00 zł 196,80 zł
Gaśnica proszkowa GP – 12x ABC 330,00 zł 405,90 zł
Gaśnica mgłowa (wodna) GWM-6x A 290,00 zł 356,70 zł
Gaśnica gastronomiczna GWG-2x ABF 155,00 zł 190,65 zł
Gaśnica płynowa (pianowa). GW-6x AB 180,00 zł 221,40 zł
Gaśnica śniegowa “komputerowa” UGSE-2x BC 250,00 zł 307,50 zł
Gaśnica śniegowa GS-5x B/E 360,00 zł 442,80 zł
Gaśnica proszkowa przewoźna (agregat) AP-25x ABC 1490,00 zł 1832,70 zł

Ceny sprzętu uzgadniam indywidualnie. Cena zależy przede wszystkim od zamawianej ilości. Sprzęt spełnia wymagania norm PN-EN 3-7+A1:2008 i PN-EN 1866-1: 2010 oraz posiada certyfikaty wydane przez CNBOP. Posiadam w ofercie: znaki bezpieczeństwa, ewakuacyjne i ochrony ppoż., szafki hydrantowe z wyposażeniem, koce gaśnicze, węże tłoczne oraz armaturę pożarniczą. Wyroby są objęte gwarancją producenta : 12, 24 lub 36 miesięcy. Producenci gaśnic (wyłącznie polscy): GAZ-TECH Sp. z o.o. ul. Otmuchowska 4 Grodków, Grodkowskie Zakłady Wyrobów Metalowych SA Grodków ul. Wrocławska 59, KZWM OGNIOCHRON SA ul. Krakowska 83c, Andrychów. Zapewniam serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Opracowuję plany rozmieszczenia gaśnic i znaków bezpieczeństwa. Zapewniam transport oraz montaż sprzętu i znaków w obiektach kontrahenta.