USŁUGI

Lp. Rodzaj czynności:
Cena (zł)
Netto Brutto
1 Przegląd i konserwacja gaśnic przenośnych (pianowych, śniegowych, płynowych) 7,00zł 8,61zł
2 Przegląd i konserwacja gaśnic przewoźnych/agregatów (proszkowych, śniegowych) od 15,00zł od 18,45zł
3 Naprawa warsztatowa gaśnic przenośnych od 25,00zł od 30,75zł
4 Naprawa warsztatowa gaśnic przewoźnych/agregatów od 50,00zł od 61,50zł
5 Ładowanie gaśnic proszkowych od 20,00zł od 24,60zł
6 Ładowanie gaśnicy śniegowej UGSE-2x, GSE-2x 30,00zł 36,90zł
7 Ładowanie gaśnicy śniegowej GS-5x 40.00zł 49,20zł
8 Ładowanie gaśnicy płynowej wg wyceny
9 Ładowanie butli CO2: 30 i 40 kg. wg wyceny
10 Legalizacja UDT zbiorników gaśnic i agregatów wg wyceny
11 Remont kompleksowy (zawór, wylot, UDT) gaśnicy śniegowej 150.00zł 184,50zł
12 Przegląd i konserwacja (pomiar ciśnienia i wydajności) hydrantu wewnętrznego 25, 33, 52 zgodnie PN 35,00zł 43,05zł
13 Próba ciśnienia węża na maksymalne ciśnienie robocze 35,00zł 43,05zł
14 Przegląd i konserwacja (pomiar ciśnienia i wydajności) hydrantu zewnętrznego DN80, DN100 zgodnie PN 50,00zł 61,50zł
15 Taśmowanie węża pożarniczego od 25,00zł od 30,75zł
16 Szkolenie pracowników z zakresu ochrony ppoż. od osoby 25,00zł 30,75zł
17 Opracowanie “Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” dla budynku lub obiektu wg wyceny
18 Opracowanie dokumentacji (plany, opinie, oceny) w zakresie bezp. pożarowego wg wyceny

GAŚNICE

      Bez podatku Z podatkiem VAT
Gaśnica proszkowa (samochodowa, z manometrem) GP-1x ABC 43,00 zł 52,89 zł
Gaśnica proszkowa GP-2x ABC 75,00zł 92,25 zł
Gaśnica proszkowa GP-4x ABC 115,00 zł 14145 zł
Gaśnica proszkowa GP-6x ABC 125,00 zł 153,75 zł
Gaśnica proszkowa GP – 12x ABC 230,00 zł 282,90 zł
Gaśnica mgłowa (wodna) GWM-6x A 235,00 zł 289,05 zł
Gaśnica gastronomiczna GWG-2x ABF 155,00 zł 190,65 zł
Gaśnica płynowa (pianowa). GW-6x AB 165,00 zł 202,95 zł
Gaśnica śniegowa “komputerowa” UGSE-2x BC 215,00 zł 264,65 zł
Gaśnica śniegowa GS-5x B/E 300,00 zł 369,00 zł
Gaśnica proszkowa przewoźna (agregat) AP-25x ABC 1265,00 zł 1555,95 zł

Ceny sprzętu uzgadniam indywidualnie. Cena zależy przede wszystkim od zamawianej ilości. Sprzęt spełnia wymagania norm PN-EN 3-7+A1:2008 i PN-EN 1866-1: 2010 oraz posiada certyfikaty wydane przez CNBOP. Posiadam w ofercie: znaki bezpieczeństwa, ewakuacyjne i ochrony ppoż., szafki hydrantowe z wyposażeniem, koce gaśnicze, węże tłoczne oraz armaturę pożarniczą. Wyroby są objęte gwarancją producenta : 12, 24 lub 36 miesięcy. Producenci gaśnic (wyłącznie polscy): GAZ-TECH Sp. z o.o. ul. Otmuchowska 4 Grodków, Grodkowskie Zakłady Wyrobów Metalowych SA Grodków ul. Wrocławska 59, KZWM OGNIOCHRON SA ul. Krakowska 83c, Andrychów. Zapewniam serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Opracowuję plany rozmieszczenia gaśnic i znaków bezpieczeństwa. Zapewniam transport oraz montaż sprzętu i znaków w obiektach kontrahenta.